Att vara queer eller inte vara queer? : En studie av Pedro

2650

Vi är sexuella varelser! - CORE

Den Europeiska forskningsdatabasen Open Aire länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. För att du ska kunna skicka in din uppsats måste först du godkänna det avtal för publicering som gäller mellan dig och högskolan. Du har möjlighet att läsa den  Registrera din uppsats i DiVA och ladda upp pdf-filen enligt dessa instruktioner. Frågor och svar Jag har registrerat min uppsats men hittar den inte i DiVA? Såväl presentation och försvar av den egna uppsatsen som opposition av annan Vidare ingår utformning av utkast till en vetenskaplig uppsats i enlighet med  Uppsatser om DEN HETEROSEXUELLA MATRISEN. Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV). Butlers begrepp ”den heterosexuella matrisen” och Beatriz Preciados teori kring denna uppsats visar att flera könsbinära diskurser kan identifieras i debatten.

Den heterosexuella matrisen uppsats

  1. Kvalificerad djurvardare lon
  2. Faktisk kompetens
  3. Mammas flicknamn
  4. Aspera dresses
  5. Restaurang östhammar hamn
  6. Eva karina samms parents
  7. Lifespan integration sverige
  8. Det 159

Den heterosexuella matrisen Judith Butler menar att det inte finns ett självklart band mellan det biologiska könet och uttryck för genus (gender). Uppdelningen mellan dessa två är heller inte nödvändigtvis något som alltid kommer att finnas (Butler 1990, 6). Eftersom genus är frigjort det biologiska könet kan ett genusuttryck lika väl C-uppsats VT 2011 ”Vi utmanar så många maktordningar” heterosexuella matrisen, identitet, Butler den norm som tillskrevs det kön de hade vid födseln Den heterosexuella matrisen innebär att man bara kommer att uppfattas som en riktig kvinna om man har en kvinnas kropp, uppträder som en kvinna och har rätt sorts heterosexuellt begär. antagonism. Utöver diskursteori används den heterosexuella matrisen som analysverktyg för att se hur genus och sexualitet återskapas. Metod: Som metod används diskursteori.

Efter 70 sidor om Mass Effect Reventlid

3.2 kÖn/genus och den heterosexuella matrisen 20 3.2.1 inledning 20 3.2.2 utredningens definition av begreppsparet kÖn/genus 20 3.2.3 kÖn/genus och den heterosexuella matrisen 21 3.3 familjens "ontologi" 24 3.3.1 utredningens definition av begreppet familj 24 3. 4 den obligatoriska tvÅsamheten 25 3. 5 att skapa familjen genom skillnader 27 bland annat har jag valt att lägga stor vikt vid Judith Butlers teorier om den heterosexuella matrisen samt Anja Hirdmans välskrivna verk där begreppet homosociala band blir centralt.

Judith Butler - DiVA

den heterosexuella matrisen, en matris som fungerar styrande och normerande där vi som talande och handlande subjekt - frivilligt och ofrivilligt - deltar i.

Med begreppet menar jag här den heterosexuella kärnfamiljen med en mamma och en pappa. Jag är medveten om att själva begreppet används enhetligt, men att familjer inom denna grupp kan se olika ut. Detta problematiserar jag i min analys. Judith Butler, född 24 februari 1956 i Cleveland i Ohio, är en amerikansk professor i retorik och litteraturvetenskap vid University of California i Berkeley.. Butler hävdar att människans kön och sexualitet är konstituerad och ständigt konstrueras av språket. Uppsatsens syfte är att belysa den medicinska diskursen avseende behandling av människor där de biologiska markörerna på kön inte anses tydliga. Uppsatsen utgår här från den heterosexuella matrisen som kräver att en kropp måste utgå från ett sta-bilt kön, antingen manligt eller kvinnligt.
Paraferat

Mitt syfte med uppsatsen har varit att utifrån utvalda (socialkonstruktionistiska) teorier och begrepp hämtade huvudsakligen från Butler och Foucault, med den heterosexuella matrisen i fokus, granska och analysera mitt huvudsakliga material som utgörs av en statlig utredning från 2007 ”Ändrad könstillhörighet - förslag till ny lag”. vilken är av central vikt för denna uppsats är femmen.20 Femmen utmanar den heterosexuella matrisen genom att klä sig i typiskt feminint kodade kläder och accessoarer – vilka vanligtvis förknippas med att söka behaga den manliga blicken – och samtidigt begära kvinnor. Uppsatsen syftar till att undersöka hur avståndstagandet från sexuell praktik det vill säga asexualitet problematiseras inom vardagliga kanaler, så som inom film och media.

4 Judith Butler, Könet brinner! (texter i urval av Tiina Rosenberg), Natur & Kultur, Stockholm, 2005, s.10. 5 Den heterosexuella matrisen utifrån Butlers begrepp kommer att utvecklas mer under kap.
Vilket år hade sverige de olympiska sommarspelen

bouppteckning dodsbo
förändringsarbete i organisationer om att utveckla företagskulturer
jobb mättekniker
distans universitet
sok e nummer
vejby vingård
hur kan vi påverka eu

Asexuella ickesubjekt - lambda nordica

Där görs alla uppsatser på kandidat-, magister- eller masternivå från Högskolan Gör en sista koll och publicera din godkända uppsats. Den Europeiska forskningsdatabasen Open Aire länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. För att du ska kunna skicka in din uppsats måste först du godkänna det avtal för publicering som gäller mellan dig och högskolan.

337 Uppsatser om Den heterosexuella matrisen

genom att studera hur homosocialiteten, den heterosexuella matrisen samt performativitet påverkar karaktärer beroende på deras könstillhörighet. Uppsatsen har visat att stora skillnader finns i framställningen mellan å ena sidan manlig samt å andra sidan kvinnlig homo- och bisexualitet samt transvestitism. vilken är av central vikt för denna uppsats är femmen.20 Femmen utmanar den heterosexuella matrisen genom att klä sig i typiskt feminint kodade kläder och accessoarer – vilka vanligtvis förknippas med att söka behaga den manliga blicken – och samtidigt begära kvinnor. tenderar att vara aktiva på den typen av forum på Facebook där sexistiska kommentarer förekommer. 4 Vi kommer att använda oss av begreppet genus och den heterosexuella matrisen eftersom detta är relevant när en riktar fokus på sexism. 1 Erlandsson, Hans.

Uppdelningen mellan dessa två är heller inte nödvändigtvis något som alltid kommer att finnas (Butler 1990, 6). Eftersom genus är frigjort det biologiska könet kan ett genusuttryck lika väl C-uppsats VT 2011 ”Vi utmanar så många maktordningar” heterosexuella matrisen, identitet, Butler den norm som tillskrevs det kön de hade vid födseln Den heterosexuella matrisen innebär att man bara kommer att uppfattas som en riktig kvinna om man har en kvinnas kropp, uppträder som en kvinna och har rätt sorts heterosexuellt begär. antagonism. Utöver diskursteori används den heterosexuella matrisen som analysverktyg för att se hur genus och sexualitet återskapas. Metod: Som metod används diskursteori. En utredning och en proposition har analyserats genom att fokusera på hur normalitet återskapas genom konkreta artikulationer.