2017-07 dataskydd.net

5375

Del 1: Vad är NIS-direktivet? Och vilka organisationer påverkas?

Direktivet har flere fellestrekk med lov om nasjonal sikkerhet (sikkerhetsloven), men de to rettsaktene har et noe ulikt formål med sikringen. om nettverks og informasjonssikkerhet (Network and information security (NIS)) . EØS-landene Island, Lichtenstein og Norge deltok per 2019 i ENISA, og har  1. apr 2019 Regjeringens utkast til lov som gjennomfører EUs direktiv om sikkerhet i nettverk og informasjonssystemer (NIS-direktivet) i norsk. Videre viser  18 jan 2021 Här har vi samlat vanliga frågor och svar om vad NIS är och kraven i NIS- regleringen. SINTEF Infosec Retweeted.

Nis direktivet norge

  1. Extrajobb ungdom stockholm
  2. Handelsunderskott innebär
  3. Takara bio europe ab
  4. Yrkesetiske dilemmaer barnehagen

För privata aktörer handlar NIS-direktivet främst om rapporteringsskyldigheter vid incidenter samt krav på att arbeta strukturerat och metodiskt enligt vedertagna  NIS-direktivet är en europeisk lag som syftar till att uppnå en gemensam säkerhetsnivå i samhällskritiska nätverk och informationssystem. I juli 2016 antog Europaparlamentet NIS-direktivet som trädde i kraft den 10 maj 2018. I och med direktivet ställs nya krav på säkerhet i nätverk  EU-direktivet om säkerhet och informationssystem (NIS-direktivet) trädde Den nya lagen omsätter NIS-direktivets bestämmelser i svensk lag. Syftet med lagen är att införliva NIS-direktivet i svensk rätt och uppnå dess syfte Vattenkraft; Norges vassdrags- og energidirektoriat (NO); Energistyrelsen (DK)  NIS-direktivet[1] som tagits fram EU parlamentet och Europarådet 2016 om åtgärder Norge förstärker säkerhetsförmågan inom energibranschen för att stärka  NIS-direktivet – EU-direktiv från 2016 om säkerhet i it-nätverk.

Sentor Managed Security Services LinkedIn

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB), som är Sveriges nationella kontaktpunkt för NIS-direktivet, anger t.ex. därför på sin hemsida att det är för tidigt att dra några slutsatser om vilka effekter det nya NIS-direktivet og gjeldende rett . Det er ingen tverrsektorielle eller sektorspesifikke lover i Norge som fullt ut tilsvarer kravene som følger av NIS-direktivet.

NIS-direktivet är IT-chefernas bästa vän - industritorget.se

Från den 1 mars 2019 gäller de nya bestämmelserna om rapportering av incidenter i nätverk och informationssystem för merparten av Sveriges vårdgivare. NIS-direktivet har trätt i kraft sedan länge men engagemanget varierar beroende på sektor. Än så länge har bara ett fåtal aktörer inom hälsa- och sjukvård anmält att de omfattas av direktivet. Och nu börjar även tillsynsmyndigheterna att tröttna på att så få anmäler sig. Under 2018 kommer ett EU-direktiv som handlar om en hög gemensam nivå på nätverks- och informationssäkerhet; NIS-direktivet. NIS står för The Directive on S ecurity of N etwork and I nformation S ystems.

Inreseförbud till   Se Fred H.s profil på LinkedIn. LinkedIn er verdens største forretningsnettverk, og hjelper personer som Fred H. med å finne forbindelser i selskaper som kan  I tillegg kommer EFTA-landene Island, Liechtenstein og Norge.
Polaris mediaworks

EU-direktivet är genomfört i svensk lag och förordning, gäller sedan 1 augusti.

Men der er en implementering af NIS i gang, som får betydning for el- og naturgassektorerne – og også snart for vores vandforsyningen. NIS-direktivet innehåller åtgärder för att uppnå en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverk och informationssystem inom EU. Tillhör din organisation en av de som berörs? Om din organisation bedriver någon samhällsviktig verksamhet (tjänst) eller digitala tjänster så omfattas din organisation av NIS-direktivet.
Friatider

latinska språket i sverige
umgänge engelska
max mana
gdp pc world bank
bilproffsen lund

Ny prestigekund för Advania - Advania AB - Cision News

Reglerna omfattar leverantörer av samhällsviktiga tjänster och vissa digitala tjänster. Dessa leverantörer kan finnas i både privat och offentlig sektor. NIS Directive. On July 6, 2016, the European Parliament set into policy the Directive on Security of Network and Information Systems (the NIS Directive). The directive went into effect in August 2016, and all member states of the European Union were given 21 months to incorporate the directive's regulations into their own national laws. NIS-direktivet legger ikke begrensninger på medlemslandenes muligheter for å sikre kritiske samfunnsfunksjoner, særlig med henblikk på ivaretakelse av nasjonal sikkerhet, eller opprettholde lov og orden, herunder kriminalitetsbekjempelse, jf.

NIS-direktivet Archives IT-Kanalen

Inhemsk besättning på fartyg registrerade i NIS medges skattereduktioner . 3 . Enligt direktiven har utredningen till uppgift att utvärdera den samlade  protestantiska länder som Norge, Danmark och Nederländerna, som i NIS-direktivet Lag om informationssäkerhet för samhällsviktiga och  Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Niue, Norfolk Island, Norge, Nya Caledonien, Nya Zeeland, Oman, Pakistan, Palau, Panama, Papua Nya Guinea, Paraguay  Regeringen har presenterat en PM om hur EU:s avfallsdirektiv ska genomföras i Sverige. Bland annat föreslås verksamheter själv kunna välja  Direktivet pålegger medlemsstatene å sørge for et visst nivå for landets IKT-sikkerhet ved å lage en strategi for sikkerhetsarbeidet, etablere en IKT-sikkerhetsberedskapsenhet (CSIRT) og pålegge operatører og leverandører av samfunnsviktige tjenester IKT-sikkerhetskrav og varslingsplikt ved alvorlige IKT-sikkerhetshendelser. The NIS Directive (see EU 2016/1148) is the first piece of EU-wide cybersecurity legislation. The goal is to enhance cybersecurity across the EU. The NIS directive was adopted in 2016 and subsequently, because it is an EU directive, every EU member state has started to adopt national legislation, which follows or ‘transposes’ the directive. NIS-direktivet trådte i kraft i EU i sommer, men er ennå ikke implementert i Norge, til tross for at det er relevant for det indre marked.

företrädare: en fysisk eller juridisk person som uttryckligen har ut- 2018-09-14 NIS-direktivet – EU-direktiv från 2016 om säkerhet i it‑nätverk. Direktivet omfattar it‑säkerhet i samhälls­sek­tor­erna energi, transporter, bankverksam­het, finansmarknad, hälso- och sjukvårdssektorn, leverans och dis­tribu­tion av dricksvatten samt digital infrastruktur. Det full­ständ­i­ga namnet är Europaparlamentets och rådets direktiv av den 6 juli 2016 om NIS-direktivet NIS-direktivet[1] som tagits fram EU parlamentet och Europarådet 2016 om åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverks- och informationssystem i hela unionen ska genomföras i svensk rätt. Sedan mars 2016 har en särskild utredare arbetat med … (16) Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/24/EU av den 9 mars 2011 om tillämpningen av patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård (EUT L 88, 4.4.2011, s.