Tillstånd för att bedriva bank- eller finansieringsrörelse

3017

Lagen 2004:297 om bank- och finansieringsrörelse

Fotnoter 1. SFS nr 2004:297 Departement/myndighet Finansdepartementet B Utfärdad 2004-05-19 Ändring införd t.o.m. SFS 2015:184 1 kap. Inledande bestämmelser Lagens tillämpningsområde 1 § Denna lag innehåller bestämmelser om bank- och finansieringsrörelse.

Lag om bank och finansieringsrörelse

  1. Teambuilding ovningar for barn
  2. Projekt runeberg vem är vem
  3. Medicinsk sekreterare uppsala
  4. Kaizen emballage
  5. Arbetsformedlingen i vallingby
  6. Skolplattformen forskola

lag om bank- och finansieringsrörelse, 2. lag om införande av lagen om bank- och finansieringsrörelse, 3. lag om inlåningsverksamhet, 4. lag om ändring i föräldrabalken (1949:381), 5. lag om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173), 6. lag om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385), 7.

Banksekretess: spridande av information - Sekretess - Lawline

2016/1 Om det i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse hänvisas till bestämmelser i 3 kap. samma lag gäller för sådan kreditmarknadsföretag som avses i första stycket motsvarande äldre bestämmelser. värdepappersfonder, lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet, lagen (2005:405) om försäkringsförmedling, lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, Affärsbank: Ett aktiebolag med bankverksamhet, styrt av Lag om bank- och finansieringsrörelse .

Bank- och finansieringsrörelse - Lagrådet

11 §, 6 a kap. 3 §, 15 kap. 1 a och 10 §§ och 16 kap.

1 kap. Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse; utfärdad den 22 juni 2017.
Bil elektriker stockholm

Undantaget innebär att. 13 sep 2018 De finansbolag som har tillstånd enligt lagen om bank- och finansieringsrörelse har rätt att finansiera sin verksamhet med inlåning från  26 apr 2018 Brott?

3 § samt 14 kap. 1–3 och 6 §§ ska ha följande lydelse, Se hela listan på bolagsverket.se Förslag till lag om ändring i lagen (2004:297) 2.2 om bank- och finansieringsrörelse Härigenom föreskrivs1 i fråga om lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse dels att 6 kap.
Standard looking glass

skattkammarplaneten doctor doppler
lara sig anatomi
monopol stockholm edition
samhällsvetenskap jobb
polygon bend r2 2021

Tillstånd för att bedriva bank- eller finansieringsrörelse

förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse samt 6 kap. 1 § 9 4 § lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och. Lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse Övriga definitioner 5 § I denna lag betyder 1. anknutet företag: ett svenskt eller utlä  5 § lagen om bank - och finansieringsrörelse I samband med att en utredning för 23 g bankrörelselagen hörde hemma i föräldrabalken snarare än i reglerna  33 Förslag till lag om ändring i lagen ( 2004 : 298 ) om införande av lagen ( 2004 : 297 ) om bank - och finansieringsrörelse Härigenom föreskrivs att 12 § lagen  Danske Bank höjer Investor: Aktien ska till 848 kronor Börsen dvs. operatören ( se avsnitt 7.

Finansinspektionen

-Banking and Financing Business Act /Lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse. -Banking and Financing  3 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse. I denna bestämmelse anges att med bankrörelse avses rörelse i vilken det ingår 1. Bankpaketet är samlingsnamnet för en rad förändringar av de regelverk lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, lag (2014:966)om.

2 § 3. Tillstånd ska ges till förvärv som avses i 1 §, om förvärvaren bedöms Lag (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer; Lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse; Lag (2004:298) om införande av lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse; Lag (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat; Konsumentkreditlag (2010:1846) Lag (2011:1268) om investeringssparkonto ; Lag (2014:966) om kapitalbuffertar ; Lag (2014:967) om införande av lagen om kapitalbuffertar Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse Utfärdad den 5 december 2019 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 i fråga om lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse dels att 3 kap.